Δήλωση Συμμετοχής

 • Η διαδικασία προεγγραφής μέσω του site έχει λήξη.

  Μπορείτε να εγγραφείτε την ημέρα του συνεδρίου στην γραμματεία.

  Σας υπενθυμίζουμε ότι η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν.

 • What’ll see

   

 • Sites Συνεδρίων

   

 • SmartPress Sites